Harmonogramy
Kursy i warsztaty dla nauczycieli

 

Pliki do pobrania:

ABC WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
BIBLIOTERAPIA
BOŻE NARODZENIE W TECHNIKACH PLASTYCZNYCH
DEKORACJE I UPOMINKI NA UROCZYSTOŚCI SZKOLNE (DZIEŃ BABCI I DZIADKA, DZIEŃ MATKI, DZIEŃ ZIEMI ITP.
DEKORACJE WIELKANOCNE
DEKORACYJNE TECHNIKI PLASTYCZNE
DIAGNOZOWANIE I OCENIANIE OSIĄGNIEĆ SZKOLNYCH UCZNIÓW W KLASACH O-III
DZIECKO Z ADHD W SZKOLE I W DOMU
EMISJA GŁOSU
GRY I ZABAWY RUCHOWE W KLASACH O-III
IMPREZY SZKOLNE - WITAJ SZKOŁO, ŻEGNAJ SZKOŁO- WARSZTATY PLASTYCZNE
JAK BUDAOWĄC DOBRE RELAZJE W KLASIE
JAK EFEKTYWNIE I SKUTECZNIE UCZYĆ SIĘ
JAK KONSTRUOWAĆ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
JAK PRACOWAĆ Z DZIEĆMI RYZYKA DYSLEKTYCZNEGO
JAK PRZEZWYCIEŻAĆ TRUDNOŚCI UCZNIA W ROZWIĄZYWANIU ZADAŃ TEKSTOWYCH Z MATEMATYKI
JAK RADZIĆ SOBIE Z WYPEŁNIANIEM OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY KLASOWEGO
JAK WZOROWO PROWADZIĆ DOKUMENTACJĘ PRZEBIEGU ORAZ INNĄ DOKUMENTACJĘ KADROWĄ
KOMPUTER W PRACY NAUCZYCIELA
KONSTRUOWANIE AKTÓW PRAWA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
KONSTRUOWANIE UCHWAŁ RADY PEDAGOGICZNEJ
KONTROLA I OCENA W NAUCZANIU MATEMATYKI
KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA
KURS INSTRUKTAŻOWY DLA KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU
KURS INSTRUKTAŻOWY DLA KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU
KURS KOMPUTEROWY- NOWE MEDIA W EDUKACJI
KURS PIERWSZEJ POMOCY
MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI CZYLI JAK SKUTECZNIE NAUCZAĆ
NADZÓR PEDAGOGICZNY DYREKTORA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA
NOWA FORMA EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO W GIMNAZJUM
NOWELIZACJA STSTUTU SZKOŁY/PRZEDSZKOLA
NOWOCZESNE NARZĘDZIA EDUKACYJNE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH
OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA
OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE SZANSĄ NA EFEKTYWNE UCZENIE SIĘ
OCENIANIE UCZNIA W MYŚL PRAWA OŚWIATOWEGO
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE I PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA RODZICÓW- ZASADY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI
OPINIE I ORZECZENIA PORADNI PSYCHOLOGICZO-PEDAGOGICZNEJ
ORIGAMI PRZESTRZENNE
ORIGAMI PŁASKIE
POLSKIE OZDOBY CHOINKOWE
POLSKIE TAŃCE NARODOWE
PRACA Z DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM
PRACA Z UCZNIEM MAJĄCYM TRUDNOŚCI W NAUCE
PRACA Z UCZNIEM UZDOLNIONYM I MAJĄCYM TRUDNOŚCI W NAUCE MATEMATYKI
PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI
PRAWO OŚWIATOWE W PRACY NAUCZYCIELA
PRZEMOC I AGRESJA W SZKOLE
PRZESTRZENNE TECHNIKI PLASTYCZNE- BIBUŁKARSTWO
PRZYGOTOWANIE SZKOŁY DO EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ
PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO TESTÓW ZEWNĘTRZNYCH
REALIZACJA NARZORU PEDAGIGCZNEGO
SPOTKANIE Z PIOSENKĄ
SPOTKANIE Z TAŃCEM
SZTUKA POROZUMIEWANIA SIĘ CZYLI JAK MÓWIĆ ABY NAS SŁUCHANO CZI
SZTUKA POROZUMIEWANIA SIĘ CZYLI JAK SŁUCHAĆ ABY NIE TYLKO SŁYSZEĆ CZII
TAŃCE TOWARZYSKIE
TAŃCE TOWARZYSKIE W UKŁADZIE ESTRADOWYM
TANIEC NOWOCZESNY
TECHNIKI PLASTYCZNE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNO- KOMUNIKACYJNE W NOWOCZESNEJ SZKOLE
TRUDNY UCZEŃ,TRUDNI RODZICE
WYBRANE TECHNIKI USPRAWNIANIA CZYNNOŚCI MOWY
WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO W PRAKTYCE SZKOLNEJ
ZABURZENIA MOWY I KOMUNIKACJI U DZIECI
ZACHOWANIA RYZYKOWNE MŁODZIEŻY,CO NALEŻY O NICH WIEDZIEĆ
ZADANIA I OBOWIĄZKI OPIEKUNA STAŻU
ZADANIA SZKOŁY Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA
    Copyright Niepubliczne Centrum Edukacji & NPDN, Limanowa 2013
    Wszelkie prawa zastrzeżone!
    Realizacja:

    Przydatne linki

    Więcej informacji na temat plików cookies (tzw. ciasteczka) znajduje się w Polityce prywatności. Przeglądanie naszych stron bez zmiany ustawień przechowywania plików cookies oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu. Aby potwierdzić i zamknąć komunikat kliknij krzyżyk w prawym górnym rogu ramki.