Harmonogramy
Ekonomia menedżerska, finanse i rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem
ZAPRASZAMY DO ZAPISU NA STUDIA PODYPLOMOWE

Czas trwania: 2 semestry

Koszty: 1500 zł / semestr

 

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zagadnień rachunkowych oraz z tych dziedzin finansów, prawa i podatków, które łączą się ściśle w praktyce z rachunkowością (i bez znajomości których nie można prowadzić w sposób prawidłowy ksiąg rachunkowych oraz w sposób efektywny podejmować decyzji zarządczych
w przedsiębiorstwie), niezbędnych dla właściwego rozumienia, interpretowania i stosowania elementów z zakresu finansów przedsiębiorstw, finansów międzynarodowych, prawa cywilnego i handlowego oraz rachunkowości zarządczej. Uczestnicy studiów przeanalizują
w sposób całościowy zarówno od strony operacyjnej i strategicznej, zjawiska finansowe mające miejsce w firmie. Zrozumieją występujące w nich zależności i powiązania. Poprzez wiele ćwiczeń i gier decyzyjnych, nabędą umiejętność aktywnego wpływania na poprawę wyników własnych firmy.

 

Sylwetka absolwenta:

Słuchacze studiów podyplomowych Ekonomia menedżerska, finanse i rachunkowość
w zarządzaniu przedsiębiorstwem zostaną zapoznani z wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości. Pozwoli im to na: nabycie i rozszerzenie wiedzy z finansów i rachunkowości jak również sprawozdawczości, nabycie umiejętności badania wiarygodności sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu. Absolwent studiów będzie rozumiał występowanie zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz potrafi nim zarządzać. Będzie też potrafił również przeprowadzić analizy finansowe oraz fundamentalne i wyciągać
z nich właściwe wnioski. Absolwent będzie przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym i prowadzenia działalności doradczej oraz do pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych. Będzie przygotowany do pracy w charakterze analityka finansowego , osoby odpowiedzialnej za finanse i rachunkowość organizacji o charakterze gospodarczym i publicznym. Będzie również przygotowany do pracy jako: księgowy, doradca podatkowy, audytor, controller, specjalista ds. rachunkowości, specjalista ds. finansów.

 

Szczegółowe informacje w punkcie rekrutacyjnym 
w Niepublicznym Centrum Edukacji ul. Z. Augusta 8, 34-600 Limanowa

od poniedziałku do piątku w godz. 8-15  tel. 18 33 70 390

www.nce.malopolska.pl

4 grudnia 2018
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA
    Copyright Niepubliczne Centrum Edukacji & NPDN, Limanowa 2013
    Wszelkie prawa zastrzeżone!
    Realizacja:

    Przydatne linki

    Więcej informacji na temat plików cookies (tzw. ciasteczka) znajduje się w Polityce prywatności. Przeglądanie naszych stron bez zmiany ustawień przechowywania plików cookies oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu. Aby potwierdzić i zamknąć komunikat kliknij krzyżyk w prawym górnym rogu ramki.