Harmonogramy
SZKOLENIE Z ZAKRESU UDZIELENIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych !

         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2140) nakłada na dyrektorów szkół i placówek oświatowych obowiązek przeszkolenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Limanowej, proponuje Państwu takie szkolenie.

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzone jest w formie ćwiczeń.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia honorowane przez PIP – Państwową Inspekcję Pracy.
Czas trwania szkolenia: 6 godzin lekcyjnych.

Program

Poruszane zagadnienia podczas szkolenia:

 • prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
 • zarządzanie na miejscu zdarzenia
 • stany zagrożenia życia
 • zadławienie dziecka
 • utrata przytomności
 • postępowanie przy zatrzymaniu oddechu
 • postępowanie z ciałem obcym w ciele dziecka
 • urazy kostno-stawowe
 • opatrywanie zranień, krwotoków, oparzeń
 • zatrucia pokarmowe
 • ukąszenia, kleszcze
 • nagłe stany chorobowe (padaczka, cukrzyca, zawał, udar, astma, wstrząs anafilaktyczny)
 • resuscytacja krążeniowo - oddechowa i użycie defibrylatora AED
 • apteczka pierwszej pomocy
 • komunikacja z dyspozytorem ratownictwa medycznego

 

 • Zapraszamy do zapisu pod nr 18 3370390
21 stycznia 2019
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA
  Copyright Niepubliczne Centrum Edukacji & NPDN, Limanowa 2013
  Wszelkie prawa zastrzeżone!
  Realizacja:

  Przydatne linki

  Więcej informacji na temat plików cookies (tzw. ciasteczka) znajduje się w Polityce prywatności. Przeglądanie naszych stron bez zmiany ustawień przechowywania plików cookies oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu. Aby potwierdzić i zamknąć komunikat kliknij krzyżyk w prawym górnym rogu ramki.