Niepubliczne
Centrum Edukacji

w Limanowej
Warsztaty -Nowe zasady oceniania pracy nauczyciela -NOWOŚĆ

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Limanowej

Placówka akredytowana decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty

W nowym roku szkolnym 2018/2019 proponujemy szkolenie rady pedagogicznej na temat:

„Nowe zasady oceniania pracy nauczyciela”

CELE SZKOLENIA:
–    Zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oceny pracy nauczyciela oraz dyrektora, w tym zmianami wynikającymi z nowelizacji Karty Nauczyciela.
–    Nabycie umiejętność sporządzania dokumentów związanych z oceną.
–    Zdobycie wiedzy na temat wymagań związanych z oceną pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:
1.    Zapoznanie z obowiązującymi od 2018 roku przepisami prawa dotyczącymi oceny pracy nauczyciela wynikającymi z nowelizacji Karty Nauczyciela.
2.    Ocena pracy zamiast ceny dorobku zawodowego.
3.    Tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze.
4.    Nowy katalog ocen – korzyści i negatywne konsekwencje.
5.    Rola rodziców w procedurze oceny pracy nauczyciela.
6.    Zakres informacji zawartych w ocenie pracy nauczyciela.
7.    Tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od oceny pracy .
8.    Procedura konstruowania Regulaminu dokonywania oceny pracy.
9.    Kryteria i propozycja wskaźników niezbędnych do dokonania oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, uwzględniające realizację planu zawodowego nauczyciela.
10.    Wpływ oceny pracy na możliwość awansu zawodowego oraz wzrostu wynagrodzenia nauczyciela.

CZAS SZKOLENIA : 4 godz. dydaktyczne

SZKOLENIE POPROWADZI:  mgr Władysław Ścianek

TERMIN oraz KOSZT SZKOLENIA prosimy uzgodnić po numerem telefonu:18 337 03 90
lub adresem e-mail : npdn@onet.pl

3 września 2018
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA
    Copyright Niepubliczne Centrum Edukacji & NPDN, Limanowa 2013
    Wszelkie prawa zastrzeżone!
    Realizacja:

    Przydatne linki

    Więcej informacji na temat plików cookies (tzw. ciasteczka) znajduje się w Polityce prywatności. Przeglądanie naszych stron bez zmiany ustawień przechowywania plików cookies oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu. Aby potwierdzić i zamknąć komunikat kliknij krzyżyk w prawym górnym rogu ramki.