Harmonogramy
NOWY KIERUNEK STUDIÓW
Serdecznie zapraszamy na nowe studia podyplomowe

Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka z autyzmem

 

Czas trwania – 3 semestry (kwalifikacyjne)

Łączna liczba godzin: 350

Studia podyplomowe adresowane są do:

czynnych nauczycieli absolwentów studiów wyższych kierunków pedagogicznych (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich) oraz psychologów, logopedów i fizjoterapeutów (posiadających przygotowanie pedagogiczne).

 

Ogólne cele kształcenia:

celem studiów jest przygotowanie do realizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i objęcia kompetentnym wspomaganiem ich rodzin. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie przygotowany merytorycznie i praktycznie do:

planowania, realizacji i oceny efektów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, szczególnie z autyzmem (w placówce i w warunkach domowych),

wspierania ucznia z autyzmem na różnych etapach edukacyjnych;

pracy z uczniem z autyzmem w przedszkolach i szkołach masowych, specjalnych i integracyjnych, placówkach specjalnych)

współpracy z innymi specjalistami w ramach zespołów diagnostycznych i organizujących profesjonalne wsparcie dla osób z autyzmem i ich rodzin

diagnozowania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju osób z autyzmem.

W ramach wykładów i ćwiczeń uczestnicy studiów poznają formy i metody terapii sprzyjające optymalizacji funkcjonowania psychospołecznego dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Poznają także zasady opracowania indywidualnych programów wczesnego wspomagania, inaczej IPET (Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – wymogi MEN).

9 lutego 2018
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA
    Copyright Niepubliczne Centrum Edukacji & NPDN, Limanowa 2013
    Wszelkie prawa zastrzeżone!
    Realizacja:

    Przydatne linki

    Więcej informacji na temat plików cookies (tzw. ciasteczka) znajduje się w Polityce prywatności. Przeglądanie naszych stron bez zmiany ustawień przechowywania plików cookies oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu. Aby potwierdzić i zamknąć komunikat kliknij krzyżyk w prawym górnym rogu ramki.