Niepubliczne
Centrum Edukacji

w Limanowej
NEURODYDAKTYKA W PRAKTYCE EDUKACYJNEJ I TERAPEUTYCZNEJ
Studia podyplomowe doskonalące

Studia służą zapoznaniu słuchaczy z osiągnięciami neurodydaktyki, czyli specjalności zajmującej się nauczaniem przyjaznym mózgowi. Są dedykowane wszystkim nauczycielom, jednak
w  szczególności tym, którzy swymi działaniami edukacyjnymi wpływają na ośrodkowy układ nerwowy w fazie jego najintensywniejszego rozwoju – nauczycielom wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego, logopedom, terapeutom wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wychowawcom pracującym w żłobkach, pedagogom specjalnym, psychologom, nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjne, reedukacyjne, ale również tym, którzy pracują z uczniami zdolnymi.

Studia mają na celu wyposażenie słuchaczy w kompetencje i sprawności pozwalające na zastosowanie neurodydaktyki w praktyce szkolnej, pedagogicznej, terapeutycznej i edukacyjnej. Chodzi w nich także o zapoznanie z wynikami najnowszych badań nad mózgiem, poznanie neurobiologicznych i neurolingwistycznych podstaw uczenia się, stworzenie warunków umożliwiających pełne wykorzystania potencjału uczniów, podopiecznych i pacjentów. Ponadto
w grupie zagadnień poruszanych w czasie studiów znajdą się: biologiczne podstawy zachowań społecznych człowieka, neurobiologiczne podłoże kontaktów interpersonalnych, krytyczna
i praktyczna ocena nowoczesnych technologii wykorzystywanych w procesie dydaktycznym.

Studia trwają dwa semestry. Są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych.

Program studiów:

1.Wprowadzenie do neurodydaktyki – 10 h

2.Neurobiologiczne podstawy neurodydaktyki – 20 h

3.Elementy neuropsychologii – 10 h

4.Neurolingwistyczne podstawy komunikacji – 20 h

5.Technologia w neurodydaktyce – 20 h

6.Komunikacja interpersonalna – 10 h

7.Wybrane aspekty zdolności językowych – 10 h

8.Neuroedukacja osób z zaburzeniami rozwoju – 20 h

9.Komunikacja językowa w nowoczesnej edukacji – 30 h

10.Neurometodyka – 30 h

11.Warsztaty neurometodyczne – 20 h


Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota, niedziela), w Limanowej. Absolwenci tego kierunku otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

25 kwietnia 2016
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA
    Copyright Niepubliczne Centrum Edukacji & NPDN, Limanowa 2013
    Wszelkie prawa zastrzeżone!
    Realizacja:

    Przydatne linki

    Więcej informacji na temat plików cookies (tzw. ciasteczka) znajduje się w Polityce prywatności. Przeglądanie naszych stron bez zmiany ustawień przechowywania plików cookies oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu. Aby potwierdzić i zamknąć komunikat kliknij krzyżyk w prawym górnym rogu ramki.