Niepubliczne
Centrum Edukacji

w Limanowej
Kurs języka angielskiego przygotowujący do FCE
Powiększ

Całoroczny kurs
przygotowujący do egzaminu FCE
(Cambridge English First)

 

 • Czas trwania kursu: 2 semestry/ zjazdy 2 w miesiącu
 • Materiały wliczone w cenę kursu

 

 • Kurs przeznaczony jest dla:

- osób, które pragną podnieść swój poziom językowy do poziomu B2 wg Skali Rady Europy;

- osób pragnących uzyskać certyfikat FCE;

- nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej pragnących uzyskać kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w swoich placówkach zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku (Dziennik Ustaw nr 50, poz. 400).

 • Wymagania:

- determinacja do samodzielnej pracy (w wymiarze co najmniej 400 godzin rocznie). 

 • Celem kursu jest:

- uzupełnienie wiedzy z zakresu gramatyki języka angielskiego (do poziomu B2),

- poszerzenie zakresu słownictwa,

- systematyczne rozwijanie sprawności językowych (receptywnych i produktywnych),

- zapoznanie ze strukturą egzaminu, typami pytań, technikami egzaminacyjnymi.

 • Kurs  obejmuje:

- zajęcia praktyczne z zakresu gramatyki, słownictwa i sprawności językowych (bloki 90- minutowe: gramatyka, czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie, użycie języka);

- dwa egzaminy próbne „mock exams”, (na początku i na końcu kursu), które zapoznają ze strukturą egzaminu, sprawdzają wiedzę na początku kursu i pozwalają na dopasowanie poziomu zajęć do zaawansowania grupy, jak również ułatwiają wybranie odpowiedniej strategii pracy podczas właściwego egzaminu;

- egzamin międzynarodowy TOEIC L&R sprawdzający poziom znajomości języka po ukończeniu.

- możliwość indywidualnych konsultacji z lektorami prowadzącymi zajęcia;

-semestralny raport postępów w nauce;

- bogate spektrum prac domowych;

- grupową rejestrację na egzamin;

- certyfikat udziału/ ukończenia kursu.
 

 • Charakterystyka egzaminu:

Egzamin FCE składa się z następujących części:

a) Use of English - część pisemna sprawdzająca znajomość struktur językowych
b) Reading - część pisemna sprawdzająca umiejętność czytania ze zrozumieniem
c) Listening - część pisemna sprawdzająca umiejętność rozumienia ze słuchu
d) Writing - część pisemna sprawdzająca umiejętność pisania dłuższych form tekstu (listy, podania, artykuły)

e) Speaking - część ustna sprawdzająca umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie

Podczas pierwszego semestru nauki nacisk kładziony jest nie tyko na zabranie i uzupełnienie wiedzy, ale także na rozszerzenie znajomości struktur leksykalnych i gramatycznych oraz podniesienie stopnia samodzielności językowej. W drugim semestrze nacisk kładziony jest również na techniki i metody egzaminacyjne.
 

 • Nasza Kadra

- lektorzy  posiadają pełne kwalifikacje językowe, pedagogiczne i metodyczne. Są to: absolwenci  Filologii Angielskiej, Lingwistyki Stosowanej lub NKJO, wieloletni praktycy;

-  posiadają doświadczenie w przygotowaniu do egzaminów FCE i TOEIC L&R.


Koszt kursu nie obejmuje opłaty za egzamin.

Ukończenie kursu nie jest równoznaczne z nabyciem kwalifikacji – konieczne jest zdanie egzaminu FCE.

 

 

10 czerwca 2015
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA
  Copyright Niepubliczne Centrum Edukacji & NPDN, Limanowa 2013
  Wszelkie prawa zastrzeżone!
  Realizacja:

  Przydatne linki

  Więcej informacji na temat plików cookies (tzw. ciasteczka) znajduje się w Polityce prywatności. Przeglądanie naszych stron bez zmiany ustawień przechowywania plików cookies oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu. Aby potwierdzić i zamknąć komunikat kliknij krzyżyk w prawym górnym rogu ramki.