Harmonogramy
LIST REKTORA WSBIP DO STUDENTÓW

Ostrowiec Świętokrzyski, 18 marca 2020

 

dr Paweł Gotowiecki

 

Rektor Szanowni Studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości,

 

 

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i podjętymi przez Radę Ministrów, w tym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego środkami prewencji przed dalszym rozwojem pandemii, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości podobnie jak inne uczelnie przeszła tymczasowo na system kształcenia na odległośd. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zajęd e-learningowych na kierunkach Bezpieczeostwo Narodowe i Ekonomia oraz posiadana infrastruktura umożliwiają przynajmniej częściową zmianę dotychczasowej formy zajęd zaplanowanych w bieżącym semestrze. W chwili obecnej trwają przygotowania do przeniesienia na platformę e-learningową zajęd ze zjazdu 21-22 marca, jednak prognozy do rozwoju pandemii pozwalają przypuszczad, że zaistnieje koniecznośd odwołania dwóch kolejnych zjazdów i realizacji częśd nieodbytych zajęd w formie kształcenia na odległośd. Decyzje o ewentualnych następstwach odwołania zjazdów (np. zmiana terminarza roku akademickiego) zapadną po powrocie do normalnego trybu pracy. W ramach działao prewencyjnych podjęliśmy także decyzję o ograniczeniu bezpośredniej obsługi studentów w budynku uczelni, pozostając do Paostwa dyspozycji w formie mailowej i telefonicznej. W związku z powyższym proszę uprzejmie Paostwa o wyrozumiałośd i życzliwe podejście do tych przejściowych zmian i ograniczeo. Jestem przekonany, że z jednej strony rozwaga i minimalizacja ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, a z drugiej nieuleganie panice, umożliwią możliwie szybki powrót do normalnego życia osobistego i zawodowego.

Z życzeniami zdrowia,

dr Paweł Gotowiecki

18 marca 2020
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA
    Copyright Niepubliczne Centrum Edukacji & NPDN, Limanowa 2013
    Wszelkie prawa zastrzeżone!
    Realizacja:

    Przydatne linki

    Więcej informacji na temat plików cookies (tzw. ciasteczka) znajduje się w Polityce prywatności. Przeglądanie naszych stron bez zmiany ustawień przechowywania plików cookies oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu. Aby potwierdzić i zamknąć komunikat kliknij krzyżyk w prawym górnym rogu ramki.