Harmonogramy
STYPENDIUM SEMESTR LETNI - UWAGA ZMIANA!!!!!!!!!!!!

KOMUNIKAT
dotyczący składania wniosków stypendialnych
w roku akademickim 2019/2020 na semestr letni.

Stosownie do postanowień zawartych w § 2 ust 8 Regulaminu Swiadczeń dla Studentów
WSBiP, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora WSBiP nr 17/2019z dnia 1 października
2019 r., Studenci WSBiP ubiegający się o przyznanie:

- stypendium socjalnego,
- stypendium dla osób niepełnosprawnych,
- zapomogę,

winni w terminie do dnia 20 lutego 2020 r. . Druki wniosków udostępnione są do pobrania na stronie podmiotowej uczelni http://www.wsbip.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=195

www.wsbip.edu.pl w zakładce :

- Studenci &Stypendia
- stypendia
- druki do pobrania.

Kryteria dochodowe , dokumenty wymagane - jakie należy dołączyć do poszczególnych rodzajów wniosków, zostały określone w w/w Regulaminie Świadczeń dla Studentów, Zarządzeniu Rektora nr 32/2019 z 7 października 2019 r. i Zarządzeniu Rektora nr 43 z 29 października 2019 r., jak również załączone do informacji skierowanej dla studentów ubiegających się o stypendia w roku akademickim 2019/2020 w semestrze zimowym (informacja to znajduje się na stronie podmiotowej uczelni).

Studenci pobierający stypendium socjalne w semestrze zimowym 2019/2020 i kontynuujący naukę na tym samym kierunku i stopniu studiów), jeżeli ich sytuacja materialna NIE ULEGTA zmianie, nie składają ponownie wniosków o stypendia.

5 lutego 2020
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA
    Copyright Niepubliczne Centrum Edukacji & NPDN, Limanowa 2013
    Wszelkie prawa zastrzeżone!
    Realizacja:

    Przydatne linki

    Więcej informacji na temat plików cookies (tzw. ciasteczka) znajduje się w Polityce prywatności. Przeglądanie naszych stron bez zmiany ustawień przechowywania plików cookies oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu. Aby potwierdzić i zamknąć komunikat kliknij krzyżyk w prawym górnym rogu ramki.